Bilder från Svenstaviksskolan mm.

Per Erik Sundvisson
2000-05-22
arne bertil bertil2 bertilbirgitta besokavsixtenaina blakariberit
classon classon2 evaf evyruneoskarp hockendå hosbritaoscar
janCochjag karikerstin kerstina kerstinmedalen korridor lennart
lennart2 lennart3 mamma marcusostnar margotmormor moped
mormor mormor2 mormor3 okänd2 okända pappamammasolar
pelle pelle2 pelskungsfader pererik rastsvchristermarcus rexbak
rexisno rodolagret rodoskolan RuneMarcus RuneSvenste sirimarcus
skidtavlingostnar thor torsten vintermotbagarn volvomarcus yvonne