Hackås kyrka

Den främsta sevärdheten i Hackås är kyrkan. Följande är kopierat från Wikipedia:

Kyrkan uppfördes någon gång på 1100-talet och är den enda i Jämtland som har en halvrund absid. Äldsta delarna är absiden, koret samt större delen av långhuset. Åren 1770 - 1771 förlängdes långhuset åt väster och kyrkan fick då sin nuvarande planform. 1972 genomfördes utgrävningar då man vid västra sidan fann resterna av ett kyrktorn.

I absiden finns kalkmålningar från 1200-talet och i koret finns målningar från 1600-talet.

Klockstapeln uppfördes 1750 av Per Olofsson i Dillne.

Här följer några blandade bilder av kyrkan med omgivningar.

Ytterligare bilder finns i ett galleri